هدایای تبلیغاتی مشهد ، بادکنک تبلیغاتی ارزان مشهد
بادکنک تبلیغاتی چیست و چه کاربردهایی دارد؟
۱۳۹۸-۰۴-۱۴
کاغذ پاپیروس
کاغذ و سیر تحول آن
۱۳۹۸-۰۴-۱۴

تاریخچه خط

تاریخچه انواع خط

انسان های نخستین به صورت ابتدایی زندگی می کردند و احتمالا نوعی تکبم ابتدایی و اولیه داشتند. آثار هنری و مصنوعات سنگی به دست آمده از آن دوران که برخی از ظرافت و ذوق و اندیش هنری نیز برخوردارند، نشانگر آن است که آنان برای برقراری ارتباط با یکدیگر از زبان اشاره و تقلید استفاده نمی کردند، بلکه ارتباطشان کلامی بوده است. به همین دلیل پس از ارتباطات غیرکلامی که به صورت ایماء و اشاره بوده ، انسان ارتباط کلامی ( شفاهی ) نیز برقرار کرده است.

قبل از اختراع خط ، انسان تجربیات خود را شفاهی و کلامی به دیگران منتقل می کردند. این نوع ارتباط را می توان ارتباط سینه به سینه خواند. هنگامی که انسان سخنگو شد ، زبان های گوناگونی پدید آمد که ریشه برخی از آنها یکی است.

تخستین خط انسان ، تصویری بوده است. این خط ابتدا حالت نمادین نداشته است. زبان شناسان مراحل خط تصویری تا الفبا را به چهار مرحله تقسیم می کنند:

۱- تصویر نگاری ۲- ایده نگاری ۳- واژه نگاری ۴- آوا نگاری

۱- تصویر نگاری

در این مرحله بیان اندیشه و تبادل نظر با تصویر صورت می گرفت. مصری ها و چینی ها، با همین روش نگارش را آغاز کردند و به تدریج از تصویر نگاری ، خطی درست کردند که با آن توانستند تاریخ نگاری کنند.

۲- ایده نگاری یا اندیشه نگاری

در این دوره هر تصویر مفهوم خاص خودش را پیدا کرد . مثلاً شکلی از آب، هم بیانگر آب بود و هم بیانگر نوشیدن ، یا شکل پرنده هم بیانگر پرنده بود و هم بیانگر پرواز کردن. رنگ قرمز هم بیانگر رنگ بود و هم بیانگر جنگ و خونریزی.

۳- واژه نگاری

در این مرحله هر واژه یا نشانه نمایانگر یک نوشته بوده است. این نشانه می توانست تصویر یک شی‌ء یا علامتی قراردادی باشد. تفاوت دوره اندیشه نگاری با واژه نگاری اسن است که در دوره اندیشه نگاری مثلاً ۵ خط نشانه پنج روز بود اما در دوره واژه نگاری یک عدد مانند ۵ نماد پنج خط بود.

۴- آوانگاری

در این مرحله هر یک از نشانه هایی که در دوره واژه نگاری بیانگر یک اندیشه بود ، آوای خاصی به خود گرفت. در این دوره هجاها به وجود آمدن. هجاها آغاز اختراع الفبا بود ، هر یک از نشانه ها نماد الفبایی یک واحد صوتی ست.

نخستین خطهای به دست آمده متعلق به بین النهرین و مصر بوده است. قدمت خط ها به هزاره چهارم پیش از میلاد می رسد. یکی از کهن ترین زبان های نوشته شده متعلق به قوم سومر است که مجاور خلیج فارس می زیستند و یکی از تمدن های بسیار کهن را بنیاد نهاده اند. سومریان فعالیت هایی مانند معاملات و معاهدات بازرگانی خود را برلوحه های گلی ثبت می کردند . بابلیان ، آشوریان و هیتیان نیز بر لوحه های گلی می نوشتند، آنان با پختن لوحه های گلی بر پایداری آنها می افزودند.

سیر تحول خط در اروپا

تاریخنویسان نخستین خطهایی را که در ایتالیا و سایر نقاط اروپا استفاده می شده ” خط بربری ” خوانده اند. این خط بسیار ناخوانا بود . پس از آن خط “کارولنژی ” به وجود آمد که نام آن برگرفته از نهضتی با همی نام بود. این خط نه رومی بود ، نه باستانی ، و تا سده یازدهم در اروپا استفاده می شده است. این خط به خط باستانی تبدیل شد. به تدریج خط در اروپا از شکل هندسی خشن و زاویه دار به شکل زیباتر تغییر یافت. در پی این تحویلات خطی به نام ” خط انسان گرایی ” به وجود آمد که هم ساده تر و هم خواناتر بود و هم قواعد زیبا شناختی در آن رعایت شده بود . این خط تا زمان اختراع چاپ و پس از آن نیز ادامه یافت.