1398-11-28

رنگ نارنجی در برندسازی و بازاریابی

رنگ یک عنصر اساسی در برندسازی و طراحی است. وقتی به چیزهای محجوب‌مان فکر می کنیم: پیراهن مورد علاقه ما ، اتاق خواب ما ، تکه ای از هنر ، […]
1398-11-22

روانشناسی رنگ زرد و مزای استفاده از آن

رنگ ها همه جا هستند. با اینکه همین چند وقت پیش در عصر سیاه و سفید زندگی می کردیم و همه فیلم های تلویزیون سیاه سفید پخش می شدند، ولی […]