۱۳۹۸-۰۴-۱۴
کاغذ پاپیروس

کاغذ و سیر تحول آن

نخستین شکل ذخیره اطلاعات حکاکی بر روی سنگ ، سپس بر روی فلزات و در مرحله بعد استفاده از لوحه های گلی بوده است. قدیمی ترین نمونه های به دست […]