۱۳۹۷-۰۲-۲۲
آموزش طراحی سربرگ

آموزش طراحی سربرگ

از نکات مهم در طراحی سربرگ ها این است که سربرگ بهتر است توسط المانهایی که به سلیقه طراح انتخاب می شود (فرم، خط، نوشتار، رنگ و …) حداقل از […]