طراحی کاور سی دی بیزینس کوچینگ یران ibc

طراحی پوستر تبلیغاتی فضای مجازی
طراحی فوری پوستر اینستاگرام
۱۳۹۸-۱۲-۰۹
طراحی جلد کتاب
طراحی جلد کتاب مرسی که هستی
۱۳۹۸-۱۲-۰۹

طراحی کاور سی دی بیزینس کوچینگ یران ibc

طراحی کاور سی دی

طراحی کاور و لیبل سی دی بیزینس کوچینگ

طراحی کاور و لیبل سی دی مجموعه مسیح جوادی